Navigation

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Περιμετρική οδό της Καβάλας

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Περιμετρική οδό της πόλης της Καβάλας, λόγω εκτέλεσης εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο κατασκευής δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.

Αναλυτικά
Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Περιμετρική οδό της πόλης της Καβάλας, κατά το χρονικό διάστημα από 12-12-2017 έως την 29-12-2017, λόγω εργασιών επί του νοτίου πεζοδρομίου αυτής, στο πλαίσιο κατασκευής δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, ως ακολούθως:


(α) Τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Περιμετρική οδό της πόλης της Καβάλας, από το ύψος της οδού Δωδεκανήσου έως τη Διασταύρωση Σανατορίου. -Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

(β) Τη διακοπή της κυκλοφορίας των πεζών στο τμήμα του πεζοδρομίου όπου θα πραγματοποιούνται οι εν λόγω εργασίες. -Στο εν λόγω τμήμα, η κυκλοφορία των πεζών θα διεξάγεται μέσω ειδικού διαδρόμου διέλευσης επί του οδοστρώματος, εφαπτόμενο στην τοποθετούμενη προσωρινή σήμανση, πλάτους τουλάχιστον 0,90 μέτρων, ο οποίος θα δημιουργηθεί με μέριμνα του αναδόχου του έργου και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
-Η σήμανση θα τοποθετείται καθημερινά επί του οδοστρώματος και θα αφαιρείται με την περαίωση των εργασιών τις νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τεχνική έκθεση και το σχετικό εγκεκριμένο σχεδιάγραμμα οριζόντιας εργοστασιακής. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτών καταστάσεων που θα απαιτηθεί η σήμανση να παραμείνει και κατά τις βραδινές ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση επιπρόσθετων φανών και γενικότερα φωτισμού, ενημερώνοντας το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας για τον αναγκαίο έκτακτο έλεγχο.
-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00-19.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
-Δε θα πραγματοποιηθούν εργασίες τη Δευτέρα (25-12-2017) και ην Τρίτη (26-12-2017), ημέρες αργίας των Χριστουγέννων.

2.- Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

3.- Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

4.- Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.
Share

Metropolis Kavalas

Post A Comment: